กระทู้ล่าสุด กระดานสนทนาธรรม
 
 
 
10 กระทู้ล่าสุด อ่าน/[ตอบ] วัน/เวลา
  สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
1656/[18] ธันวาคม 06, 2017, 07:56:05 PM
 
  โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
โดย [ธัญญ์ทิตยา]
 
17/[0] ธันวาคม 04, 2017, 10:39:10 AM
 
  กินไข่ไก่ แม่ไก่จองเวรผูกอาฆาต เล่ม43หน้า159
โดย [สมบัติ สูตรไชย]
 
31/[0] พฤศจิกายน 30, 2017, 10:44:12 PM
 
  คิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในนา /ภิกษุตู่เอาที่นา ภิกษุฟ้องร้องยังโรงศาล ยังเจ้าของให้แพ้ ต้องอาบัติปาราชิก เล่ม2หน้า21
โดย [สมบัติ สูตรไชย]
 
29/[0] พฤศจิกายน 21, 2017, 08:02:45 PM
 
  คิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในสวน /ภิกษุตู่เอาที่สวน ภิกษุฟ้องร้องยังโรงศาล ยังเจ้าของให้แพ้ ต้องอาบัติปาราชิก เล่ม2หน้า20
โดย [สมบัติ สูตรไชย]
 
24/[0] พฤศจิกายน 21, 2017, 07:51:06 PM
 
  เรื่อง การตั้งคำถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
96/[0] พฤศจิกายน 19, 2017, 07:17:58 PM
 
  โอนเงินเข้ากองทุนวัดสามแยก
โดย [ธัญญ์ทิตยา]
 
59/[0] พฤศจิกายน 16, 2017, 08:13:36 PM
 
  เรื่อง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระทำผิดในปัจจุบัน
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
50/[0] พฤศจิกายน 16, 2017, 01:46:41 PM
 
  เรื่อง เพิ่มเติมข้อมูลในเอกสาร “อธิบายนรก” จำนวน 6 เรื่อง
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
57/[0] พฤศจิกายน 13, 2017, 08:04:31 AM
 
  เรื่อง จัดทำเอกสาร “อธิบายนรก” เพื่อเสนอหน่วยงานเพิ่มเติม
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
83/[0] พฤศจิกายน 08, 2017, 07:36:17 AM