ประกาศวัด และเรื่องที่ควรทราบ
  ประกาศรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต รอบที่ 3
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
ตุลาคม 25, 2017, 02:04:42 PM
 
  ประกาศรายชื่อผู้จัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (เปิดรับ 26 ม.ค. 2560 เริ่มจัดสำรับ 14 ก.ย. 2561)
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
ตุลาคม 10, 2017, 03:32:03 PM
 
  ข้อความคำสอนของอาจารย์ (2 ก.ย. 2560)
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
กันยายน 11, 2017, 05:48:31 PM
 
  คณะกรรมการฯ ยกเลิกการลงโทษให้ผู้กระทำความผิดกับคณะกรรมการฯ
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
กันยายน 11, 2017, 04:52:20 PM
 
  เรื่อง การเปลี่ยนรถเพื่อใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
กันยายน 05, 2017, 01:10:12 PM