ประกาศวัด และเรื่องที่ควรทราบ
  รวมรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
มกราคม 16, 2018, 01:24:56 PM
 
  ประกาศเรื่อง การกล่าวคำอธิษฐานทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาจ้ดสำรับด้วยตนเอง
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
มกราคม 13, 2018, 11:46:00 PM
 
  เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จัดสำรับในคิวแทรก ครั้งที่ 14
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
มกราคม 12, 2018, 01:50:39 PM
 
  ประกาศเรื่อง ปลด นายธวัชชัย สุวรรณ ออกจากถือบัญชีแทนอาจารย์เกษม และตั้งให้ นางสาวอรนุช ไกรเสือ เป็นผู้ถือบัญชีแทนอีกผู้หนึ่ง
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
มกราคม 04, 2018, 06:39:46 PM
 
  ประกาศเรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานกับชาวบ้านภายนอกที่พักสงฆ์ป่าสามแยก
โดย [อัมรินทร์ คารศรี]
 
มกราคม 04, 2018, 06:31:45 PM