ที่พักสงฆ์ ป่าสามแยก

ถ่ายทอดสด

ทุกวัน เวลา 8:30 น.

คลิปล่าสุด
อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต

คลิปตอนเป็นภิกษุ
อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต

ศึกษาพระไตรปิฎก เว็บ tripitaka91.com

Cinque Terre
หมายเหตุ : เนื้อหาบนเว็บ tripitaka91.com  ยังตรวจทาน ได้ไม่ทั่วถึง หากมีรูปภาพ เนื้อหา หรือข้อความผิดเพี้ยนไป กรุณาแจ้งที่
E-mail :chanturbo@hotmail.com เพื่อจะดำเนินการลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์ต่อไป
หรือแจ้ง : เจ้าหน้าที ทำเว็บ สามแยก.com ติดต่อเจ้าหน้าที่ : samyaek.com

ประกาศจากทางวัดล่าสุด กระดานสนทนาธรรม

กระทู้ล่าสุด กระดานสนทนาธรรม

ห้องสมุดธรรมะวัดสามแยก

พระไตรปิฎก เป็นตาที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นหูที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นจมูกที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นลิ้นที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นกายที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นใจที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นครู-อาจารย์ที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นพ่อ-แม่ที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นมิตรและเข็มทิศที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นแผนที่และป้ายบอกทางที่วิเศษยิ่ง
พระไตรปิฎก เป็นแสงสว่างส่องทางสู่นิพพานที่วิเศษยิ่ง

โดย พระวัดสามแยกพระวัดสามแยก ไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจให้กับทุกคนได้
ผู้ใดสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่พวกเราอธิบาย ก็ไปด้วยกันกับพวกเราได้
ก็จงอยู่ศึกษาเล่าเรียนธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยกันกับพวกเรา

ส่วนผู้ใดเมื่อฟังพวกเราอธิบายธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้
ก็ควรไปหาผู้อื่นที่สามารถจะอธิบายให้ท่านเข้าใจได้
และควรปล่อยให้พวกเราได้ดำเนินไปตามเรื่องของพวกเรา

ประกาศให้ทราบ จาก พระวัดสามแยก